Er gelden een aantal zekerheden in het leven. Een daarvan is dat een autoverzekering verplicht is als je met de auto de openbare weg opgaat. Die verplichting is Europees geregeld. Dat betekent dat er in elk geval sprake moet zijn van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Is er geen autoverzekering afgesloten, dan legt de politie je een boete op. En die boetes zijn niet mals.

Het verzekeren van schade aan of veroorzaakt door de eigen auto

De autoverzekering is in feite niets anders dan het verzekeren van schade aan of veroorzaakt door de eigen auto. Doorgaans wordt de autoverzekering opgedeeld in drie verschillende verzekeringen: aansprakelijkheidsverzekering, beperkt cascodekking en volledige cascodekking. Daarnaast kun je eventueel aanvullende verzekeringen afsluiten. Als je de openbare weg op gaat met de auto, dan dien je dus tenminste de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben. Deze verzekering wordt vaak WA-verzekering genoemd. Je bent dan verzekerd voor schade die de auto veroorzaakt heeft. De eigen schade is in dat geval dus niet verzekerd, maar slechts de schade die de tegenpartij heeft opgelopen. De WA-verzekering is ook meteen de goedkoopste verzekering.

Een zware auto kan meer schade veroorzaken: je betaalt dan meer premie

De hoogte van de maandelijkse premie van deze verzekering is met name afhankelijk van het gewicht van de auto. Omdat er verondersteld wordt dat een zware auto voor meer schade kan zorgen, betaal je met een zwaardere auto dus ook meer premie. De beperkt cascoverzekering gaat een stap verder in vergelijking met de aansprakelijkheidsverzekering. Deze autoverzekering dekt de schade aan de eigen auto als die niet is ontstaan als gevolg van een aanrijding of het van de weg raken van  van de auto. Wel geldt dekking als sprake is van  brand of een explosie, bij kortsluiting, diefstal, ruitbreuk of een botsing met vogels. Let wel op, de dekking die gegeven wordt kan per verzekeraar verschillen. In de polisvoorwaarden van jouw verzekeraar staat precies wat wel en wat niet binnen de dekking van deze autoverzekering valt.

Hoogte van de premie is onder meer afhankelijk van de nieuwwaarde van de auto

De derde vorm van autoverzekering die we kennen is de volledige casco verzekering. Deze verzekering is gelijk aan de beperkt cascoverzekering, maar vergoedt ook de schade door een aanrijding of botsing. Evenals schade die ontstaat als de auto van de weg raakt of door slippen. Deze autoverzekering is het duurst. De hoogte van de maandelijkse premie is onder meer afhankelijk van de nieuwwaarde van de auto. Hoe hoger de waarde van de auto is, hoe hoger de premie van de autoverzekering uit zal vallen.

Bonus- malussysteem is de vervanger van het no-claim systeem

Als we het onderwerp autoverzekering onder de loep nemen, dan komen we automatisch in aanraking met het bonus-malussysteem. Gek genoeg wordt dit door veel automobilisten  nog steeds no-claim genoemd, een verwijzing naar de vorige regeling. De bonus-malus is de vervanger van de no-claim regeling die jarenlang van kracht was. In essentie betekent bonus-malus niets meer of minder dan dat mensen die schadevrij rijden daarvoor beloond worden. Mensen die  schade rijden daarentegen, worden daarvoor bestraft. De beloning is het betalen van minder premie, de straf uiteraard een premieverhoging. Bonus-malus werkt als een ladder. Bij elke trede hoort een bepaalde toeslag of juist een korting bij schadevrij rijden. In het algemeen geldt dat je na een jaar lang schadevrij rijden, je een positie naar boven gaat op de ladder. Bij een aanrijding en schade zak je vijf posities op de ladder. De ladder start doorgaans bij een toeslag van 25 procent. Het einde van de ladder is zo rond de 80 procent korting.

Je kunt prima een aantal aanvullende verzekeringen afsluiten

Behalve de eerder genoemde autoverzekeringen bestaat de mogelijkheid om een of meer aanvullende verzekeringen af te sluiten. Je moet dan denken aan een ongevallen inzittenden verzekering, een schade inzittendenverzekering en een rechtsbijstandsverzekering. De ongevallen inzittendenverzekering betekent dat je een eenmalige uitkering ontvangt als een van de inzittenden (waaronder ook de bestuurder gerekend wordt) komt te overlijden of blijvend invalide raakt als gevolg van een ongeluk. Het is dan niet relevant wie schuldig is aan het ongeval.

Zo ben je verzekerd van juridische ondersteuning

De schade inzittenden verzekering zorgt voor schadeloosstelling van de inzittenden (opnieuw inclusief de bestuurder) als die schade oploopt als rechtstreeks gevolg van een ongeluk. Dit houdt zowel de vergoeding van de materiƫle schade in de vorm van letselschade in als een schadeloosstelling van de nabestaanden als er sprake is van overlijden. Doorgaans zit er een maximum aan deze verzekering die zo rond de miljoen euro ligt. Sluit je een rechtsbijstandsverzekering af, dan ben je verzekerd van juridische bijstand als er een conflict is geboren met de eigen auto als onderwerp. Vergeet niet dat een ongeluk, hoe relatief klein dan ook, kan uitmonden in een juridisch getouwtrek van jewelste. Dan is het goed en een geruststellende gedachte dat je bijgestaan wordt door een juridisch specialist.

Neem goed kennis van de polisvoorwaarden

Elke autoverzekering kan anders zijn. De hoogte van de premie kan in de stad hoger liggen dan op het platteland en ook verzekeraars hebben soms hun eigen voorwaarden. Daarom is het goed om altijd de polisvoorwaarden goed door te nemen. Een standaard geldt hier niet. Wat bij de ene verzekeraar wel binnen de gedekte schade valt, kan bij een ander zomaar ongedekt blijken. Net als voor veel andere verzekeringsvormen geldt, is de autoverzekering prima online te vergelijken. Vaak krijgt die autoverzekering die de laagste maandelijkse kosten berekent de bovenste plaats. Soms echter kan het verstandiger zijn om iets meer te betalen met een bredere dekking. De prijs weten is mooi, de polisvoorwaarden kennen is beter.

Controleren van de autoverzekering

Het is wel goed om de autoverzekering frequent eens onder de loep te nemen. Want wellicht is de auto die je ooit eens volledige cascoverzekering gaf ondertussen een oudje en volstaat een beperkt cascoverzekering of zelfs een aansprakelijkheidsverzekering. Mensen staan daar vaak niet bij stil. Daarom wordt nog wel eens teveel premie betaald voor een auto die dat eigenlijk niet meer waard is.